Activiteiten

Volwassen gelovigen.

Als volwassenen een vraag aan de kerk hebben is dat meestal omdat ze vanuit hun opvoeding gelovig zijn. Het geloof wat je van je ouders meegekregen hebt is waardevol. Maar hoe gaan we daarmee om anno 2016? Willen we ons kind laten dopen? Wat betekent dat voor ons, wat is onze taak? Communie is een volgend  keuzemoment.
"Opnieuw beginnen" is een jaarlijks aanbod van 6 avonden om met nieuwe ogen naar de basis van ons geloof te kijken.
"Geloven nu" is een andere mogelijkheid om je geloof met medegelovigen ter sprake te brengen.
Samen bidden kan ook in de "Emmaus" gebedsgroepen in Schijndel (eerste dinsdag van de maand) en in Gemonde (elke derde donderdag van de maand). 
Volwassenen die zich willen oriënteren op het toetreden in de katholieke kerk bieden wij graag ondersteuning naast de  officiële basiscursus van het bisdom.  
Vragen of een oriënterend gesprek kan altijd met Marlies Beij, pastoraal werker mailen naar: m.beij@michaelparochie.nl  Bellen kan ook via het secretariaat van de parochie 073- 5492215