Doopformulier

Wilt u uw kind laten dopen?

Voer dan het onderstaande formulier in.

Gegevens voor inschrijving van de dopeling in het doopregister
:
Gegevens m.b.t. de dopeling
Gegevens m.b.t. de vader
Gegevens m.b.t. de moeder
Gegevens m.b.t. de peetouders
Broertjes of zusjes van de dopeling