Mgr de Korte a.s zondag 9 januari celebrant in de Michaëlkerk in Sint Michielsgestel

In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief van januari vermeld staat is er zondag in Sint-Michielsgestel GEEN woord- en communiedienst maar een Heilige Mis.

We zijn zeer verheugd dat Mgr de Korte heeft aangeboden om deze viering te celebreren.

Uiteraard blijven alle coronamaatregelen van kracht en dient u zich aan te melden voor deze Mis bij het secretariaat in Gestel.

Verder is er GEEN gezinsviering in Den Dungen aanstaande zondag maar een woord- en communiedienst.

Voor de volledigheid:

8 jan za St. Lambertus 16.00 Eucharistie Pastor W. Smulders
8 jan za H. Servatius 16.00 Woco Diaken M.v.d. Heijden
8 jan za H. Jacobus 16.00 Eucharistie Pastor van Beurden

9 jan zo H. Servatius 09.30 Eucharistie Pastor van Beurden
9 jan zo H. Jacobus 09.30 Woco M. Hobbelen p.w.
9 jan zo H. Michael 11.00 Eucharistie Mgr G. de Korte

Corona update: vieringen met Kerstmis met max 50 bezoekers

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’

Voor alle vieringen met Kerstmis is een maximum van 50 aanwezigen gesteld.

Aanmelden voor alle vieringen is noodzakelijk!

Alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Locatie H. Servatiuskerk te Schijndel:
Kerstavond 24 december:
15.30 uur Eucharistieviering Pastoor Joe zang door cantors
1e Kerstdag 25 december:
9.30 uur Eucharistieviering Pastoor Joe zang door cantors
11.30 uur Eucharistieviering Rector N. Swagemakers zang door cantors
15.00 uur Kindje wiegen Mari vd Heijden diaken/Anton Bijnen voor de allerkleinsten wordt het kerstverhaal
verteld met liedjes en begeleiding met gitaar
2e Kerstdag 26 december
9.30 uur Gezinsviering met kerstspel Pastoor Joe/Marina Hobbelen pw zang door kinderkoor ToF!
Oudjaar 31 december:
15.30 uur Gebedsviering Mari vd Heijden diaken/Anton Bijnen
Nieuwjaar 1 januari:
9.30 uur Eucharistieviering Pastoor Joe

Locatie H. Jacobus de Meerdere te Den Dungen:
Kerstavond 24 december:

15.45 uur Eucharistieviering Pastor C. van Beurden zang door gedeelte Crescendo
1e Kerstdag 25 december:
10.00 uur Eucharistieviering Pastor C. van Beurden zang door Gemengd koor
14.00 uur Gezinsviering Pastor C. van Beurden/Marina Hobbelen pw zang door Henk Verhagen C.S.
2e Kerstdag 26 december
10.00 uur Eucharistieviering Pastor C. van Beurden
Oudjaar 31 december:
16.00 uur Eucharistieviering Pastor C. van Beurden
Nieuwjaar 1 januari:
10.00 uur Eucharistieviering Pastor C. van Beurden

Locatie H.Michaëlkerk te Sint Michielsgestel:
Kerstavond 24 december:

15.30 uur Eucharistieviering Pastor W. Smulders zang door Kazue Goto
1e Kerstdag 25 december:
11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Joe zang door Judith Roelofs
2e Kerstdag 26 december
11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Joe
Oudjaar 31 december:
15.30 uur Woord- en communieviering Marina Hobbelen pw
Nieuwjaar 1 januari:
11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Joe

Locatie Sint Lambertuskerk te Gemonde:
Kerstavond 24 december:

15.30 uur Eucharistieviering Rector N. Swagemakers /Marina Hobbelen pw zang door Judith Roelofs
1e Kerstdag 25 december:
9.30 uur Eucharistieviering Rector N. Swagemakers zang door Annemarie vd Laar
Oudjaar 31 december:
15.30 uur Eucharistieviering Pastoor Joe
Nieuwjaar 1 januari:
10.00 uur Woord-en communieviering Diaken Mari van der Heijden

Reserveringen voor de kerstvieringen en mogelijkheid tot live- stream.

Verplicht reserveren voor de vieringen met Kerstmis:

Voor alle vieringen met Kerstmis is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden. Er is een maximum van 25 % van de totale beschikbaarheid gesteld per viering.

Dit betekent:

Voor de Servatiuskerk in Schijndel: 125

Voor de Michaëlkerk in Sint Michielsgestel: 125

Voor de Jacobuskerk in Den Dungen: 175

Voor de Lambertuskerk in Gemonde: 115

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur, reserveren door telefonisch contact op te nemen met de gewenste kerklocatie. U kunt dan opgeven naar welke viering u wilt gaan en met hoeveel personen. U kunt ook mailen naar het opgegeven mailadres.

Bereikbaarheid locaties:

Schijndel                    073-5492215                               info@michaelparochie.nl

Gemonde                   073-5513911                              Lambertusgemonde@gmail.com

Den Dungen               06-58856995                              secretaressemichael@gmail.com

Sint-Michielsgestel   06-58856995                             secretaressemichael@gmail.com

Kerkdiensten thuis volgen via lifestream:

Alle kerkdiensten in Schijndel, Den Dungen en Sint Michielsgestel zijn te volgen via lifestream.

Dit kan op 2 manieren:

1. U kunt op uw laptop, Ipad of telefoon de app kerkdienstgemist downloaden in de appstore of de playstore. Na installatie zoekt u de provincie Noord Brabant, daarna selecteert u het betreffende dorp en de kerk.  Deze kunt u ook instellen als favoriet.

2. U kunt via internet de website www.kerkdienstgemist.nl openen. U zoekt dan de provincie Noord Brabant, daarna selecteert u het betreffende dorp en de kerk. 

Kerkdienst 1e Kerstdag in Gemonde ook via internet te volgen:

Op 1e Kerstdag 25 december gaan we de dienst van 9.30 uur in de Lambertuskerk in Gemonde ook uitzenden via internet.

Hoe kunt u deze kerkdienst zien:

U gaat op de computer naar YouTube en bovenaan in de zoekfunctie vult u de volgende regel in:  Sint Lambertuskerk Gemonde Kerstviering 2021

Klik op deze regel en u kunt naar de dienst kijken. Ongeveer een half uur van te voren is de kerk online.

Bericht van Nederlandse bisschoppen rond kerstvieringen

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

Overledenen 2021-2022

Overleden:

Willy Heesbeen, 78 jaar

Sjaan Steenbakkers- van Veghel 93 jaar

Mien van Roessel- de Leijer  95 jaar

Wim v.d. Berg 91 jr.

Maria Santegoeds-van Dommelen 90 jr

Ties Toelen, 84 jaar

Wim van Hout, 79 jaar

Els Sijstermans- Funcken, 92 jaar

Bep van der Steen- Stekelenburg 88 jr.

Marietje van den Heuvel- Groenendaal, 87 jaar

Harrie Kuijpers, 97 jaar

Ton van Heesch, 72 jaar

Geert van der Aa, 87 jaar

André Franssen 68 jaar

Toos den Ouden – van de Ven 92 jaar

Sien van Eijndhoven-Poirters, 87 jaar

Janus van Weert, 80 jaar

Toos van de Aa- Broeren, 81 jaar

Ria Schevers- van Rooij, 68 jaar.

Mart Prins, 70 jaar.

Betsie Schakenraad- Broeren, 92 jaar.

Wilhelmina van Eindhoven- van der Velden, 89 jaar

Rien Santegoeds 72 jaar.

Henny Doreleijers- Peijnenburg, 94 jaar

Lenie van Pinxten- ter Stege, 86 jaar

Generoos Broeders 85 jaar.

André Schevers 69 jaar.

Martien van Beekveld 95 jaar.

Annie v.d. Oetelaar- v.d. Langenberg, 80 jaar

Jo Heerkens- Schevers 87 jaar.

Bertha Broks- Langenhuijzen 95 jaar.

Riky van der Heijden- Oerlemans, 74 jaar

Jo Merkx- de Wit 76 jaar

Mien van der Pol- Kanters 85 jaar

Marie van Boxtel- van Hemmen, 91 jaar

Martien Pijnenburg 68 jaar.

Annie van Breugel- van der Sloot, 82jaar

Jos Rijken, 86 jaar

Leo van der Weijden, 94 jaar

Marianne van Rooij – Klaassen, 90 jaar

Tiny van Herpen, 73 jaar

Marie van Vught- Timmermans, 89 jaar

Henk Kerste, 73 jaar.

Janus Schellekens  85 jaar

Gerdien Koolen 21 jaar

Nelly Steinbach-Claassens 64 jaar

Piet Brus 87 jaar

Riek- Spierings- de Haas , 91 jaar

Annie Smits- Schuurmans, 85 jaar

Jeanne van der Aa- Kuijpers, 85 jaar

Jan van de Braak, 91 jaar

Willy van Kasteren

Richard van den Berg, 40 jaar

Riet Kapteijns- van Bokhoven, 88 jaar

Gerrit de Leijer, 96 jaar

Oproep voor interkerkelijke cantorengroep

In onze 4 kerklocaties zijn elk weekend 6 vieringen. Onze parochie heeft meerdere koren. Door o.a. corona en veroudering zijn die koren op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen. Lijkt het je leuk om ook in zo’n koor te zingen, ga dan eens luisteren en kijk of het iets voor jou is. Er is vraag naar zangers en zangeressen van 4 tot 80 jaar! Kijk ook eens op onze website www.michaelparochie.nl. Daar worden de diverse koren voorgesteld.

Sommige vieringen worden opgeluisterd door cantors. Dat zijn zangers/zangeressen die alleen of in een zeer kleine groep liederen zingen of als voorzanger(s) in de volkszang. Onze parochie wil een interkerkelijke cantorengroep oprichten. D.w.z. een groep cantors die wisselend in alle 4 onze kerklocaties de vieringen op kunnen luisteren. Hiervoor is wel enige zangervaring  nodig.

Wil je ook cantor worden of meer weten? Neem dan contact op Theo van Roosmalen, tel 06-51418132.

Gezinsvieringen en vormselvieringen:

Gezinsvieringen:

6 november 17.00 uur Lambertuskerk – Gemonde

7 november 9.30 Jacobuskerk – Den Dungen

De communicanten van 2022 beginnen aan hun voorbereiding voor het grote feest dat in mei of juni 2022 zal plaatsvinden. In de hele parochie zullen ongeveer 90 kinderen zich gaan voorbereiden op de 1e Heilige Communie.

Om te zien wat er zoal gebeurt tijdens een Eucharistieviering zijn er twee kijk- en uitlegvieringen gepland op zaterdag 6 en zondag 7 november.

Tijdens deze Eucharistievieringen leggen we alle onderdelen van de H. Mis uit.

Niet alleen interessant voor de communicanten maar voor iedereen van klein tot groot.

Vormselvieringen:

19 november 19.00 Servatiuskerk- Schijndel

20 november 16.30 Michaëlkerk – Sint Michielsgestel

Op 19 en 20 november zullen 23 kinderen uit onze parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen door deken Joe Michael. We wensen hen toe dat de heilige Geest hun hart zal raken en dat ze meer en meer mogen uitgroeien tot geïnspireerde gelovigen en vooral goede medemensen.

Marina Hobbelen – pastoraal werkster

Afscheid nemen van een dierbare

Hoe kunnen we afscheid nemen van een dierbare? Ieder wil dat doen op een liefdevolle en waardige manier. Wij zien vele manieren van afscheid nemen. Ook de parochie kan een bijdrage leveren aan een waardig afscheid en speelt ook in op de behoefte van de nabestaanden. De geloofsbeleving speelt daarbij een belangrijke rol. Een uitgangspunt bij het afscheid van een dierbare kan zijn, haar of zijn geloofsbeleving/ kerkelijke betrokkenheid. Bepaalde rituelen blijken belangrijk te zijn. De parochie wil daarbij graag met u meedenken, wat passend is bij een afscheid. We zijn ten alle tijden bereid met u in gesprek te gaan.

De traditionele uitvaart, zoals we die kennen is/was vaak een Eucharistieviering, voorgegaan door een priester, al dan niet geassisteerd door iemand die het afscheid voorbereid. We kennen ook een afscheid van ‘Woord en Gebed’, met uitreiking van de H. Communie, doorgaans voorgegaan door een diaken of pastoraal werkster. Op het ogenblik zijn er ook gebedsvieringen, waarin van een dierbaren afscheid wordt genomen. Deze wordt voorgegaan door een pastoraal werkster of andere daartoe aangestelde personen. Er is in een gebedsviering meer ruimte voor andere en passende muziek, gekozen door de familie. De afstemming voor de muziek is in alle gevallen in overleg. Ook zang of muziek door een koor of een of meerdere personen is mogelijk.

De avondwake is een bijeenkomst van de familie, aan de vooravond van het definitieve afscheid. Vroeger werd bij de overledene de rozenkrans gebeden en herinneringen opgehaald. De avondwake is daar een uitvloeisel van. In de avondwake wordt gebeden en worden er herinneringen opgehaald. Er is meer ruimte voor teksten, verhalen en muziek. Een avondwake in de kerk wordt soms ook voorafgegaan aan een crematie, de dag erop volgend. Wij zijn ook bereid om medewerking te verlenen en een invulling te geven aan een afscheidsceremonie in het crematorium.

De afscheidsvieringen worden doorgaans gehouden in één van onze parochiekerken. Ook de kapel van Barbara in Schijndel kan in voorkomende gevallen een afscheidsplek zijn. Na een andersoortig en niet kerkelijk afscheid is er soms toch de behoefte vanuit de geloofsbeleving aan kerkelijke rituelen op de begraafplaats of in het crematorium, waartoe wij ook beschikbaar zijn.

Veel is mogelijk bij het afscheid van een dierbare in onze parochie. Wilt u meer weten neem dan contact op met het parochiecentrum van de Parochie Heilige Michaël in Schijndel. Telefoon 073-5492215 of email info@michaelparochie.nl

Wij zijn altijd bereid om persoonlijk met u het gesprek aan te gaan.

Antoon Bijnen, namens het pastoraal team.

Aanmelden 1e Heilige Communie 2022

Binnenkort starten we weer met de voorbereidingen op de 1e Heilige Communie.

Kinderen vanaf groep 4 (7 jaar) kunnen zich hiervoor aanmelden.

U kunt uw kind aanmelden voor de 1e H. Communie door te mailen naar communiemichaelparochie@gmail.com  Als u zich via de mail aanmeldt, krijgt u het inschrijfformulier toegestuurd. Graag aangeven voor welke kerklocatie u zich aanmeldt. De aanmeldingen dienen binnen te zijn vóór 15 oktober 2021.

Ik wil u graag uitnodigen voor een informatieavond om u uitleg te geven over de voorbereiding en viering van de 1e H. Communie.

Maandag 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in het kerkzaaltje van de Servatiuskerk te Schijndel

Dinsdag 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de Jacobus de Meerderekerk te Den Dungen

Woensdag 13 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de Michaëlkerk te Sint Michielsgestel

Voor Gemonde wordt in januari 2022 een informatieavond gehouden

Bij de voorbereiding van de 1e H. Communie gebruiken we het project “Blijf dit Doen” en zijn er door het jaar heen een aantal bijeenkomsten voor de communicanten en vieringen voor het hele gezin. Ook zijn er ouderavonden waarbij we dieper ingaan op het project en samen praten over geloofsopvoeding in het gezin.

De 1e communievieringen zijn gepland:

Voor Schijndel: 15 en 22 mei 2022

Voor Gemonde: 26 mei 2022

Voor Den Dungen: 29 mei 2022

Voor Sint Michielsgestel: 12 juni 2022

Marina Hobbelen – pastoraal werkster

Gezinsviering op 3 oktober in de Jacobuskerk in Den Dungen om 9.30 uur

Op  zaterdag 11 september zijn we enthousiast begonnen met de startviering voor alle gezinnen in onze parochie. De viering was in de Servatiuskerk in Schijndel en er waren al heel wat gezinnen die we daar mochten verwelkomen. Op zondag 3 oktober om half 10 is de tweede gezinsviering van dit jaar. Deze keer zijn we te gast in Den Dungen. Het thema van deze viering is Dierendag. We gaan luisteren naar een verhaal van Sint Franciscus en zijn bijzondere band met dieren. Ook gaan we luisteren naar het verhaal van Noah en zijn ark. Kinderkoor ToF zingt. Kom je ook? Je bent van harte welkom!!

Marina Hobbelen – pastoraal werkster

Zet het alvast in je agenda:

Zaterdag 6 november

Thema: Wat gebeurt er in de kerk?

Zaterdag 6 november 17.00 uur in de Lambertuskerk- Gemonde

Met medewerking van: Kinderkoor ToF!