Kerkbalans 2022

Lieve mensen,

Nog steeds is de waarde van onze kerken “onbetaalbaar”. Niet in bedragen te vangen. Niet in woorden. Als christelijke kerk zijn geloof, hoop en liefde de kernwaarden, waarlangs we ons leven richting mogen geven. Daarin staat, op eenzame hoogte, die mooie Boodschap van Christus, in de goede zorgen van mensen voor elkaar. Christus die ons vraagt verantwoordelijke, helpende mensen te zijn. Onze kerken zijn een plek waar we rust, verdieping en ook troost mogen vinden. Er is de ontmoeting met God en elkaar. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in onze samenleving. Niet om het hard van de daken te roepen, maar juist door bescheiden en betrouwbaar ons aandeel te leveren aan een betere wereld.

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Denk aan de zorgen voor onze prachtig onderhouden begraafplaatsen. Het onderhoud van onze kerken en de gronden eromheen. De kinderen die door de doop in onze geloofsgemeenschap werden opgenomen. Kinderen die hun Eerste H. Communie deden of het Vormsel. De gezinsvieringen die we nieuw elan hebben gegeven. We denken hierbij ook aan de mensen die in onze kerken afscheid namen van geliefden. De tekens van bemoediging door de toediening van het Sacrament der Zieken. Dit zijn allemaal taken van onze kerk, alsook onze zorgen voor kwetsbare mensen, door samenwerkingen met gemeentelijke overheden en lokale Vincentiusverenigingen en lokale Charitas.

We willen vooruit, “ En avant” zeggen ze in Frankrijk. Verder investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig!
Kerk-zijn kost geld. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Alleen samen kunnen we onze kerken draaiende houden. Zodat we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn, waar verbinding voelbaar is, waar we geïnspireerd raken en bemoedigd worden.

Met elkaar vormen we een biddende gemeenschap van christenen waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij onontbeerlijk!!! Daarom doet uw Michaëlparochie mee met de Actie Kerkbalans.

De komende weken kunt u daartoe een brief ontvangen waarin we een dringend beroep op u doen voor een financiële bijdrage.

Heel veel dank. Vrede en alle goeds.
Joe Michael, uw pastoor

Bankrekeningen voor de actie Kerkbalans:

Den Dungen: NL93 RABO 0112 9093 88
Gemonde: NL40 RABO 0116 2018 43
Schijndel: NL29 RABO 0147 1063 38
St. Michielsgestel: NL50 RABO 0133 6002 62

Alle bankrekeningen t.n.v. R.K. Parochie H. Michaël onder vermelding van Kerkbalans 2022