Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

 We zijn van betekenis, mede dankzij uw gift aan Actie Kerkbalans voor 2019.  

Aan alle mensen van goede wil,

Alleen door uw steun kunnen we bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar, juist omdat Jezus Christus dit van ons vraagt. Onze kerk, uw kerk, die er wil zijn voor iedereen. We willen borg staan voor een gastvrij onthaal, voor iedere mens van goede wil. Elkaar betekenisvol ontmoeten rondom de christelijke Boodschap in de goede zorgen van mensen voor elkaar. Uiteraard kan dit niet zonder geldelijke middelen. Onze gebouwen behoeven onderhoud, er zijn energiekosten, personeelskosten, onze bijdragen voor bisdom, wereldkerk en de medemensen in nood. We gaan zuinig met onze middelen om, teneinde ook onze kerk voor de toekomst veilig te stellen. We willen de christelijke Boodschap blijven uitdragen, ook voor hen die na ons komen. Die christelijke boodschap draagt bij aan een betere wereld. Niemand leeft voor zichzelf alleen, zegt een mooi lied.

Geef om uw kerk

Vindt u het ook belangrijk dat we als kerk zichtbaar blijven in de wereld van vandaag en morgen? Wij ontvangen geen subsidie voor onze activiteiten. We zijn geheel afhankelijk van uw financiële bijdrage. Geef toch om uw kerk? U doet er goed werk mee en helpt ons dat met u te doen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

Met vriendelijke groeten,

Uw pastoor Joe Michael.

Michaëlparochie.