Aanmelden voor Eerste Communie en Vormsel 2024

Nu de zomervakantie bijna voorbij is, beginnen we ook weer na te denken over de activiteiten van het familiepastoraat.

In het komende jaar zullen er weer familievieringen gepland worden in onze vier kerklocaties waarbij ons Kinderkoor ToF! de Eucharistieviering zal opluisteren.

Daarnaast worden er ook weer 4 Kliederkerkbijeenkomsten georganiseerd. De Kliederkerk is een activiteit voor de hele familie waar er geknutseld, gezongen geluisterd en gevierd wordt rondom een Bijbels thema.

Tot slot zijn er weer voorbereidingstrajecten voor de kinderen die hun Eerste Heilige Communie willen doen of gevormd willen worden. Alle basisscholen in onze parochie zullen in de eerste weken van het schooljaar een informatiebrief krijgen om kinderen uit groep 4 (Communie) en groep 8 (Vormsel) hiervoor aan te melden.

U kunt uw kind hier ook voor aanmelden via communiemichaelparochie@gmail.com of vormselmichaelparochie@gmail.com

In de mail graag voor- en achternaam, geboortedatum en woonadres van uw kind vermelden en aangeven voor welke kerklocatie u zich aanmeldt. (Schijndel, Den Dungen, Sint-Michielsgestel of Gemonde).

Marina Hobbelen – pastoraal werkster