Acties in onze parochiekerken in de Vastentijd

Acties in onze parochiekerken in de Vastentijd:

Ouderenproject in Valipalayam in India:

De bronafbeelding bekijken

Schijndel zal een project voor ouderen in het dorp Valipalayam in het zuiden van India in de provincie Tamil Nadu steunen.  Pastoor Joe komt daar vandaan.

Het dorp Valipalayam is met zijn ongeveer 1000 inwoners erg arm. De gezondheidszorg, het onderwijs en het sociaal welzijn zijn er ver onder de maat. Vooral ook de zorg voor de ouderen. Veel zieke en verlaten ouderen zijn onvoldoende in staat goed voor zichzelf te zorgen. Met beperkte middelen kan echter veel gedaan worden. Pastoor Joe zal er persoonlijk voor zorgen dat uw geld goed terecht komt.

Sportveld voor middelbare school in Kerala, India:

Den Dungen en Sint Michielsgestel zullen zich ook inzetten voor een project in India, maar nu in de provincie Kerala. Het is een project voor Childrens Perfect Hope (CPH). Deze stichting heeft zich als doel gesteld het opleiden en verzorgen van kinderen in ontwikkelingslanden. Lissa Beekmans, parochiaan in Sint-Michielsgestel, heeft daar persoonlijk ervaring mee.

Afgelopen zomer is Lissa voor het eerst teruggegaan naar haar geboorteland India. Tijdens deze reis is ze naar deze school in haar geboortestreek geweest. De kinderen kunnen nooit buiten spelen vanwege het slechte speelveld en zeker niet tijdens de regentijd. Al deze achthonderd kinderen zitten de hele dag binnen. 

In 2019 is met behulp van CPH, een aanvang gemaakt met het egaliseren van een groot terrein bij de school.  Nu is er geld nodig om van dat terrein een volwaardig sportveld te kunnen maken met een badminton-, volleybal- en voetbalveld.

Studiekosten voor de opleiding tot docenten bij de Blauwe Zusters:

In Gemonde zal de opbrengst van de actie dit jaar gaan naar een project van “de Blauwe Zusters” waar Zuster Foederis, maar in Gemonde meer bekend als Susan Bolwerk, al 12 jaar religieuze is. Sinds 1,5 jaar woont zij in een klooster in Celleno, een klein Italiaans dorpje ten Noorden van Rome.

Risultato immagini per ssvm studentato

Ieder jaar treden er meer dan 100 meisjes in bij de noviciaten van de “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matarà” zoals de Blauwe Zusters officieel heten. De congregatie is in 31 jaar gegroeid tot 1400 leden waaronder 14 Nederlandse roepingen. Wereldwijd zijn ze aanwezig in meer dan 40 landen en hebben ze zo’n 200 kloosters. God stuurt hen dus veel roepingen en in plaats van kerkdeuren te sluiten, mogen zij Godzijdank veel deuren openen.

Van de 1400 zusters die de congregatie telt, zijn er zo’n 500 zusters in zogenaamde vormingshuizen. Zij krijgen les in filosofie, theologie, Bijbelstudie, liturgie, pastoraat en Latijn. De docenten worden verworven onder de eigen paters en zusters, maar die hebben daar wel een opleiding voor nodig. De studiekosten zijn een grote last voor de gemeenschap, die geheel van giften afhankelijk is.

Zr Foederis wil u dan ook vragen om te investeren in de toekomst van de Kerk in Nederland en in de rest van de wereld, door een bijdrage te schenken aan de studiekosten van deze jonge  zusters. Zij zullen de docenten zijn van vele generaties missionarissen in Nederland en over de hele wereld. Zr Foederis zegt in haar e-mail: “De Kerk is van Christus, laten we de hoop dus niet verliezen en God om arbeiders bidden voor zijn oogst en deze arbeiders ondersteunen met hetgeen u kunt missen.” Daar sluiten wij ons van harte bij aan.

De collectebussen voor deze projecten staan de hele Veertigdagentijd in onze kerken.

Uw gift is meer dan welkom.

Marina Hobbelen – pastoraal werkster