Afscheid nemen van een dierbare

Hoe kunnen we afscheid nemen van een dierbare? Ieder wil dat doen op een liefdevolle en waardige manier. Wij zien vele manieren van afscheid nemen. Ook de parochie kan een bijdrage leveren aan een waardig afscheid en speelt ook in op de behoefte van de nabestaanden. De geloofsbeleving speelt daarbij een belangrijke rol. Een uitgangspunt bij het afscheid van een dierbare kan zijn, haar of zijn geloofsbeleving/ kerkelijke betrokkenheid. Bepaalde rituelen blijken belangrijk te zijn. De parochie wil daarbij graag met u meedenken, wat passend is bij een afscheid. We zijn ten alle tijden bereid met u in gesprek te gaan.

De traditionele uitvaart, zoals we die kennen is/was vaak een Eucharistieviering, voorgegaan door een priester, al dan niet geassisteerd door iemand die het afscheid voorbereid. We kennen ook een afscheid van ‘Woord en Gebed’, met uitreiking van de H. Communie, doorgaans voorgegaan door een diaken of pastoraal werkster. Op het ogenblik zijn er ook gebedsvieringen, waarin van een dierbaren afscheid wordt genomen. Deze wordt voorgegaan door een pastoraal werkster of andere daartoe aangestelde personen. Er is in een gebedsviering meer ruimte voor andere en passende muziek, gekozen door de familie. De afstemming voor de muziek is in alle gevallen in overleg. Ook zang of muziek door een koor of een of meerdere personen is mogelijk.

De avondwake is een bijeenkomst van de familie, aan de vooravond van het definitieve afscheid. Vroeger werd bij de overledene de rozenkrans gebeden en herinneringen opgehaald. De avondwake is daar een uitvloeisel van. In de avondwake wordt gebeden en worden er herinneringen opgehaald. Er is meer ruimte voor teksten, verhalen en muziek. Een avondwake in de kerk wordt soms ook voorafgegaan aan een crematie, de dag erop volgend. Wij zijn ook bereid om medewerking te verlenen en een invulling te geven aan een afscheidsceremonie in het crematorium.

De afscheidsvieringen worden doorgaans gehouden in één van onze parochiekerken. Ook de kapel van Barbara in Schijndel kan in voorkomende gevallen een afscheidsplek zijn. Na een andersoortig en niet kerkelijk afscheid is er soms toch de behoefte vanuit de geloofsbeleving aan kerkelijke rituelen op de begraafplaats of in het crematorium, waartoe wij ook beschikbaar zijn.

Veel is mogelijk bij het afscheid van een dierbare in onze parochie. Wilt u meer weten neem dan contact op met het parochiecentrum van de Parochie Heilige Michaël in Schijndel. Telefoon 073-5492215 of email info@michaelparochie.nl

Wij zijn altijd bereid om persoonlijk met u het gesprek aan te gaan.

Antoon Bijnen, namens het pastoraal team.