Allerzielenviering in Den Dungen en Sint-Michielsgestel

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Van oudsher wordt op 2 november, de dag na het hoogfeest van Allerheiligen, de

gedachtenis van Allerzielen gevierd. Allerzielen is een dag van gebed voor alle

overledenen.  Op Allerzielen staan wij bijzonder stil bij Uw dierbare die in het afgelopen jaar van ons is heengegaan. Wij bidden dat God uw dierbare barmhartig is, en hij/zij de eeuwige

vrede en rust bij Hem moge binnengaan. Het hoogste gebed is het offer van

Jezus Christus in de Heilige Eucharistie.

In verband met de corona-maatregelen moeten we het dit jaar anders vieren dan dat sommigen van u gewend zijn bij ons. Er mogen hierdoor helaas maar max. 30 mensen bij de Mis aanwezig zijn.

De Eucharistieviering van Allerzielen vindt nu plaats op,

maandag 2 november om 9.30 uur in de kerk van Jacobus de Meerdere en om 11.00 uur in de Michaelkerk, hierbij mag 1 nabestaande aanwezig zijn.

In deze Eucharistieviering zullen wij hun naam nog een keer plechtig noemen om

bij God in herinnering te brengen en zullen we een kaars voor hen aansteken.

Wij nodigen u van harte uit om, op deze bijzondere dag van gebed, voor uw dierbare overledene de heilige Eucharistie met ons te vieren. Na de Eucharistieviering wordt het herinneringskruisje en een kaars aan u uitgereikt om het als herinnering mee naar huis te nemen. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om te komen,  dan bent u diezelfde dag tussen 19.00 uur en 21.00 uur welkom in de kerk om het herinneringskruisje en de kaars op te halen. Hierbij kunnen alle familieleden aanwezig zijn. Er is dan ruimte voor persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje. De gewone avondmis van die dag komt te vervallen.

Ik bid dat God u de Kracht van de heilige Geest schenkt, om gesterkt en getroost het

verlies te kunnen dragen van degene die in uw hart altijd bij u zal blijven.

Een hartelijke groet aan u allen in Christus verbonden,

Kapelaan P. Zimmermann