BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Beste parochianen,

Het parochiebestuur van de R.K. Parochie Heilige Michael zoekt minimaal twee nieuwe bestuursleden met onderstaande taken en bevoegdheden.

Voelt u zich geroepen neem dan schriftelijk contact op met het secretariaat: info@michaelparochie.nl

Taken secretaris:

Agenda opstellen parochiebestuur vergaderingen, in samenwerking met vicevoorzitter

Inbrengen agendapunten parochiebestuur vergaderingen

Voorbereiden parochiebestuur vergaderingen, in samenwerking met vicevoorzitter

Notuleren parochiebestuur vergaderingen, in samenwerking met notulist(e)

Registratie ink.-uitgaande stukken, in samenwerking met secretariaat

Secretariaat beheren, in samenwerking met de medewerkers secretariaat

Actualiseren parochiebestuur overzichten

Archivering

Inbrengen kopij blad en media

Betalingen verzorgen in samenwerking met Penningmeester

Bevoegdheden:

Notarieel gemachtigde

Beleggen vergaderingen met werkgroepen

Vertrekken opdrachten samen met tweede bestuurder

Opstellen contracten in samenwerking met bestuurslid vastgoedbeheer

Verkoop onroerende zaken in samenwerking met bestuurslid vastgoedbeheer

Verstrekken opdrachten in samenwerking met voorzitter of ander bestuurslid

Taken vice voorzitter

Personeelszaken, 7 personen

Voorzitten parochiebestuur vergaderingen       

Agenda opstellen parochiebestuur vergaderingen, in samenwerking met secretaris

Voorbereiden parochiebestuur vergaderingen, in samenwerking met secretaris

Externe contacten

Inbrengen kopij blad en media

Met vriendelijke groet,

Secretaris, Ad Kools