Carnaval, je snapt het of ook niet!!

Carnaval: je snapt het of ook niet!!

Carnaval bij uitstek het feest waarop mensen ongedwongen met elkaar de ontmoeting kunnen aangaan. Gewoon zonder al te veel fratsen samen zingen, muziek maken, kletsen, dansen, een carnavalswagen bouwen, van café naar café gaan, ruimhartig gerstenat consumeren, een beetje slapen maar vooral veel “wakker” zijn. 4 dagen de boel de boel laten en het dagelijkse leven op de korrel nemen. Carnaval is een feest van samen zijn en samen optrekken. Gelijk zo een optocht loopt. Bont uitgedost allerlei thema’s uitbeelden, doorspekt met een dosis gezonde humor en spot. Ook samen muzikaal op weg gaan met een gezonde dosis zelfspot. Het Carnaval als een feest van ontmoeting, muziek, humor en ontspannen. Zaak is wel dat je na het Carnaval moet kunnen zeggen: “ Het is skôn gewist en nou kan ik er wir ’n tijdje tegen ”.

Vasten

Na Carnaval begint de periode van 40 dagen(die we Vasten noemen) waarin we ons voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. Het feest van de verrijzenis van Jezus Christus. Hij die ons vraagt bewust te leven in verantwoordelijke zorg voor elkaar. Carnaval en geloof onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons geloof neemt ons mee doorheen de seizoenen van hart en jaar. Carnaval is daar onderdeel van. Carnaval zou meer belangstelling mogen verdienen. Een goede manier om de balans te herstellen in het maatschappelijke en menselijke verkeer. Een natuurlijk gegeven in het jaar. Het brengt licht in harten van mensen. Carnaval, vermits gevierd, zonder kwetsend te zijn, is een prachtig feest. Het is meer dan waard om gevierd te worden. Spontaan, hartelijk en samen. Een feest van Gods volk onderweg in de pelgrimstocht van het leven. En Jezus Christus die met een glimlach naar zijn mal grondpersoneel kijkt. Je snapt het natuurlijk al!!!!

Mari van der Heijden
Diaken te Schijndel.