Zomerbedevaart naar Beauraing 19-24 augustus 2019

Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar
Beauraing

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische
Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf
kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden
hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar
toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van
het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan
deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.


Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar
ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek
mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of
per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over
de stad.


Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of ondergronds
gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij
Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.


Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met
hoofdzakelijk eenpersoonskamers.


Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht

Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht
Kosten ca. € 450,– (vol-pension)
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

Bedevaart naar Lourdes 6-11 oktober 2019

BEDEVAART NAAR LOURDES: 6-11 OKTOBER 2019

Met de eigen parochie naar Lourdes, wie wil dat niet?  Ook dit jaar sluiten we ons weer aan bij de VNB. (Vereniging Nationale Bedevaarten) . Het is in Lourdes aan de oevers van de Gave dat Maria achttien keer aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous verscheen. De Dame verzocht Bernadette om een kapel te laten bouwen en zo geschiedde. De crypte werd in 1866 voltooid en sindsdien bezoeken jaarlijks miljoenen mensen de Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën.

Lourdes is thuiskomen

Onder het toeziend oog van Maria bezoeken ieder haar vanuit VNB duizenden mensen met hun eigen verhaal en met hun eigen rugzak Lourdes. Lourdes is voor hen meer dan alleen maar de plek waar de hemel de aarde raakt. Door gezamenlijk als groep de bedevaart te maken, verhalen te delen en samen te zijn veranderen mensen gedurende de pelgrimage. Naast zorgen is er weer plaats voor een lach, ogen beginnen weer te stralen. De bijzondere en betekenisvolle plek, het samenzijn, de gesprekken en ervaringen die gedurende de bedevaart gedeeld worden, veranderen iedereen. Lourdes voelt als thuiskomen.

Betekenisvol ontmoeten.

In de bedevaarten van VNB staat betekenisvol ontmoeten centraal. De ontmoeting met jezelf, de ontmoeting met een ander, de ontmoeting met die Ander. Lourdes bezoeken betekent vele ontmoetingen met anderen; groepsgenoten, toevallige voorbijgangers, mensen die je raken, aan het denken zetten, verwonderen ontroeren of aan het lachen maken.

Vervoer

We gaan met de bus naar Maastricht.  Met het vliegtuig zijn we vervolgens binnen anderhalf uur van Maastricht Airport in Lourdes. Vandaag worden we met de bus gebracht naar ons Hotel in Lourdes: Hotel Irlande, een goed hotel, waar we al meerdere malen hebben gelogeerd. Dit hotel ligt vlak bij het heiligdom ( 3 minuten lopen ). Ben je niet goed ter been, in ons gezelschap zijn mensen beschikbaar om een rolstoel te duwen.

Mensen die extra zorg nodig hebben? Er is in Lourdes  beperkte medische en verpleegkundige begeleiding die ervoor zorgt dat jij op een prettige en aangename manier kunt reizen, ook per vliegtuig. In Lourdes heeft de VNB  speciale drie- en viersterren-accommodatie met zorgfaciliteiten gereserveerd. Wij noemen dat een zorghotel.

Uit eerdere reizen kunnen we alleen maar positieve ervaringen geven. Het wordt weer een onvergetelijke week. Onze hotelleidster is Sefie van der Heijden ( de vrouw van diaken Mari), terwijl diaken Mari en ondergetekende uw hotelpastor zullen zijn.

Van harte welkom op deze unieke en waardevolle bedevaart.

De reis kosten bedragen 899 euro. Heb je interesse, neem dan even contact op met

Christie van Dinther- Smulders: tel. 06-30309020

Diaken Mari van der Heijden: tel. 06 23391909

Pastor van Beurden

Wij nemen dan graag contact met u op om met jou thuis de aanvrage indienen, en -indien nodig-  de eventuele  voorzieningen te bespreken die voor u van toepassing zijn.

Stichting Lourdeswerk Michaëlparochie

Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

 We zijn van betekenis, mede dankzij uw gift aan Actie Kerkbalans voor 2019.  

Aan alle mensen van goede wil,

Alleen door uw steun kunnen we bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar, juist omdat Jezus Christus dit van ons vraagt. Onze kerk, uw kerk, die er wil zijn voor iedereen. We willen borg staan voor een gastvrij onthaal, voor iedere mens van goede wil. Elkaar betekenisvol ontmoeten rondom de christelijke Boodschap in de goede zorgen van mensen voor elkaar. Uiteraard kan dit niet zonder geldelijke middelen. Onze gebouwen behoeven onderhoud, er zijn energiekosten, personeelskosten, onze bijdragen voor bisdom, wereldkerk en de medemensen in nood. We gaan zuinig met onze middelen om, teneinde ook onze kerk voor de toekomst veilig te stellen. We willen de christelijke Boodschap blijven uitdragen, ook voor hen die na ons komen. Die christelijke boodschap draagt bij aan een betere wereld. Niemand leeft voor zichzelf alleen, zegt een mooi lied.

Geef om uw kerk

Vindt u het ook belangrijk dat we als kerk zichtbaar blijven in de wereld van vandaag en morgen? Wij ontvangen geen subsidie voor onze activiteiten. We zijn geheel afhankelijk van uw financiële bijdrage. Geef toch om uw kerk? U doet er goed werk mee en helpt ons dat met u te doen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

Met vriendelijke groeten,

Uw pastoor Joe Michael.

Michaëlparochie.

Nieuwe deken voor het dekenaat

Graag wil ik Deken Joe van harte gelukwensen met deze benoeming. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich als deken zal inzetten voor de parochies en de pastores van het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode. Uiteraard zal hij het dekenschap invullen op een wijze die hem past. Ik wens hem daarbij veel zegen en vreugde!!

Op 20 december heeft de bisschop pastoor Joe Michael van de H. Michaelparochie te Schijndel benoemd tot mijn opvolger als deken van ons dekenaat. Deze benoeming gaat in op 1 februari aanstaande.

Deken Vincent Blom

Leeskring in levensvragen Sint-Michielsgestel

Boeiende bijeenkomst eerste leeskring

In de eerste bijeenkomst van de leeskring voor geïnteresseerden in levensvragen stond het boek “De koning, de wijze en de nar” van Shafique Keshavjee centraal. Het boek waarin een koning, zijn wijze en zijn nar elk een raadselachtige droom hebben. Ze besluiten een groot waarheidstoernooi te organiseren. De schrijver heeft met dit boek een fabel geschreven vol humor en actuele thematiek. Een meeslepend verhaal over (on) geloof en godsdiensten. In de dialogen van het boek ontdekken ‘kampioenen’ niet alleen wat hen van elkaar scheidt, maar ook wat hen zou kunnen binden en hoe ze elkaar met respect tegemoet kunnen treden.

De organisatoren mochten een gemêleerde groep van 7 mensen ontvangen. In huiselijke kring werd onder leiding van mevr. Greetje Poelstra, mede initiatief¬neemster van de Top 2000 Kerkcafé in Den Bosch, eerst uitgebreid met elkaar kennisgemaakt. Dat gaf zicht op elkaars achtergronden en motivatie om aan de leesclub deel te nemen. De leeftijdsverschillen van de deelnemers (jongste ± 55, oudste 87!) en achtergronden zorgden voor een geanimeerd gesprek waarin elkaars opvattingen over al dan niet geloven, en hoe dan, in relatie tot het boek verkend werden.

Al snel werd duidelijk dat het boek te veelomvattend is om in een avond te behandelen. De leesclub heeft daarom besloten minimaal nog één keer over dit boek ‘De koning, de wijze en de nar’ verder te praten. In de eerste avond werden gedachten gedeeld over de dromen van de koning, de wijze en de nar, de inbreng van de atheïst en de boeddhist. Die van de hindoe, de moslim, de jood en de christen hebben we nog tegoed, evenals de eindsprint, de dialoog tussen allen.

De volgende bijeenkomst van de leeskring vindt plaats in Schijndel. Adres: Mr. Goselingstraat 1 op dinsdag 22 januari, om 20:00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de leeskring en er is nog plaats voor meer deelnemers. U bent dus van harte uitgenodigd!

Wilt u meer weten over de leeskring of u aanmelden? Neem dan contact op met Doreen Admiraal via doreenadmiraal@gmail.com of telefonisch 0613258364.

Vieringen in Annakapel Sint Barbara

Annakapel Sint Barbara
Met ingang van zondag 25 november zullen de eucharistievieringen van de zondagochtend én alle feestdagen in de Annakapel van Sint Barbara gehouden worden in verband met de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis.
Aanvang vieringen: 10:30 uur.

Secretariaat Den Dungen

Aangepaste openingstijden parochiebureau Den Dungen.
Vanaf heden is het parochiebureau in Den Dungen op dinsdag en vrijdag geopend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Waarom dopen we kinderen

Waarom dopen we kinderen?

Paus Franciscus heeft enkele dagen geleden uitgelegd waarom de kinderdoop goed is en passend voor gelovige ouders. Het kind, zo legt de paus uit, weet weliswaar niet van de betekenis van de doop, maar voor wie gelooft is duidelijk dat de Heilige Geest werkt in de dopeling. Niet dopen betekent dus vooral niet geloven, aldus de paus.

Het raakt een belangrijk element van de doop dat we altijd met ouders van de dopeling bespreken voor de doop. Waarom wil je je kind laten dopen? Voor de meeste ouders is het antwoord zoiets als “om ons kind iets van het geloof mee te geven”. Dat is ook precies wat je doet als je je kind laat dopen, je geeft het belangrijke zaken van ons geloof mee. De Heilige Geest, het eeuwige leven, een bestaan in Christus.

Maar ben je dan klaar? Niet echt.

Wil je dat je kind ook iets weet van dat geloof, er iets van begrijpt, er zelf ook weer geloof aan hecht? Dan zal je daar in de opvoeding heel duidelijk aandacht aan moeten geven. We leven niet meer in een christelijk land, dus als je als ouders er niets aan doet, mag je niet verwachten dat je kind werkelijk katholiek opgroeit.

En dan komt al snel de vraag hoe je dat dan doet. Als je je ongemakkelijk voelt bij bijvoorbeeld bidden voor het eten, je gaat nauwelijks naar de kerk, en al met al weet je ook niet zoveel van het katholieke geloof, dan wordt het lastig iets door te geven. Wat je zelf niet onder woorden kan brengen en wat weinig zichtbare rol speelt in je leven wordt door je kind niet opgepikt.

We nodigen ouders altijd uit daar zelf over na te denken. De tijd dat de kerk dacht alles beter te weten is, gelukkig, achter ons. Maar voor wie interesse heeft bieden we wel de ondersteuning die nodig is. Wie meer wil weten over het geloof, hulp nodig heeft bij een gelovige opvoeding of zelf het eigen geloof wil ontwikkelen en verdiepen kan altijd bij de parochie terecht. Informeer eens naar de mogelijkheden, dan zal al snel blijken dat die er zijn.

Overledenen Allerzielen 2018 – Allerzielen 2019

Overleden:

Piet Schuurmans, 94 jaar
Annie van Kester- Ammerlaan,  89 jaar

Carien van Hedel, 55 jaar

Bep van Roosmalen- Brekelmans,  89 jaar.

Wim Rutte, 77 jaar.

Toon van den Akker, 61 jaar.

Sjef van Roosmalen, 86 jaar.
Mw. Wierema- v.d. Veerdonk, 97 jaar.

mevr. Mien van Erp- Verhagen

Maria Wels- van Gestel  82 jaar

Mien van Kaathoven – van Alebeek, 91 jaar

Jo van den Oetelaar, 79 jaar.
Tet v.d. Veerdonk- Smits, 93 jaar.

Ricky van Balveren- Steenbakkers, 60 jaar
Annie van Osch- van de Velden, 98 jaar

Miet Smits- Mauriks (82 jaar)

Mw. Pennings, 87 jaar.
Dhr. v. Heertum, 85 jaar.

Tonny Tegenbosch- Rijkers (83 jaar)

Nico van der Eerden (90 jaar)

Henk van Mulukom, 49 jaar

Betsie Cooijmans- Meijs, 81 jaar

Erna Pijnappels- Degens. Anneborgh  97 jaar

Harry Hoogervorst 70 jr.
Frans Vermeer 93 jr.

Yvonne van Esch, 50jr.

mevr. Bertha van Lieshout- Pennings, 95 jaar

Jan Hellings, 82 jaar.
Nelly Aarts- van den Heuvel, 87 jaar.
Martien Verhagen, 83 jaar.

Bets Minkels- Goossens. Pilotenstraat  90 jaar

Paula Sanders (94), Eerdsebaan, Schijndel

Gerrie van Ewijk – van den Berg (73), Gehuwd met Theo van Ewijk, Pilotenstraat

Miet Verhagen- van Dijk, 101 jaar. De Bongerd.

Mw. Willems – Busker, 84 jaar, Baselaarshoef
Dhr. van Heesch, 79 jaar, Oetelaar
Mw. Kemps – van de Wijdeven, 97 jaar, Dommelrodelaan
Mej. van Eeuwijk, 28 jaar, Rooijseweg

Mw. Dien van Meersbergen- van Zon, 91 jaar, uit de Deken Baekershof
Mw. Gosia Budan- Pomaranska, 32 jaar, van de Vijverweg.

Jeanne van Buuren-van Esch op 85-jarige leeftijd, De Beemden

Rien Wijgergangs (84), Weduwnaar van Henriëtte Wijgergangs – Spiergings, De Beemden

Henk van Boven (81), echtgenoot van mevr. van Boven – van de Westelaken, Spurkstraat
Lies van de Veerdonk – van der Donk (90), weduwe van Dhr. van de Veerdonk, Litserstraat

Jo de Groot – de Kort (88), weduwe van dhr de Groot, Litserstraat

Diny Ondersteijn (96), Kloosterhof

Mevr. van Doorn- van Kaathoven.

Overleden Mevr. Janske van Oploo- Merkx, 99 jaar

Gerrie van der Steen – Pijnenburg (70), Echtgenote van Huub van der Steen, Maaskantje
Sjan van de Ven – Vissers (60), Echtgenote van Harrie van de ven, Hoogstraat

Mevr. van Doorn- van Kaathoven

Martina Hermes- van Tartwijk (90 jr)   Plein 1944

Riek Mutsaars- Klerkx (86) jr)   Mgr. Bekkershuis

Mevr. Hermsen-Janssen

Riet van der Leest- van Oirschot (95)  Anna Hospice Schijndel

Jeu Smeets (86), echtgenoot van Pien Smeets – Hamers, Barbaradael

mevr. Reemer-Kuitems op de leeftijd van 94 jaar.

Jos van Roosmalen (87 jaar): Barbaradael 1b

Lies van Son van Dooren (88jaar) Barbaradael 1c

Annie van Grinsven (93)    St. Barbara

Dineke Kivits – van Hamond (88), Weduwe van Henricus Kivits, Euwsel

Tonnie van der Aa (71)   Lochtenburg 30

Gerrie Vissers – Damen (75), Weduwe van Girt Vissers, akkerstraat

Riek van de Laak – Smith (101), Weduwe van Christiaan van de Laak, Barbaradael

Ad Schevers (82), van Oost Frieslandstraat.

Mien Kapteijns- v.d. Broek op 91 jarige leeftijd.

Dhr. v.d. Heijden 82, Schootsestraat
Mw. Hoeven- van Grinsven 81 Boschweg
Mw. van der Velden- Bouwmans 93 Hoofdstraat
Mw. v.d. Rijdt- de Louw 97 Cunera in Heeswijk.

An Hoeven- van Grinsven (81)  Boschweg
Jo Blummel, (95)  Mgr. Bekkersstraat

Frans Knuvers (90), weduwnaar van Ria Deenen, Lijsterbes
Huub van Alebeek (84), echtgenoot van mevr.Lenie van Alebeek – van Laarhoven, Barbaradael

de heer M.M. Smits (92)  Boxtelseweg
de heer G.Chr. Hellings (99)  De Beemden, Sint Michielsgestel

Sien Schouten – van den Boogaard (86), echtgen. van. Dhr Schouten, Kloosterhof

Piet Kooijmans: Cunera.

Jos van Venrooij: Den Bongerd

Dina Hanegraaf – Smits (94), wed. van Jos Hanegraaf, De Beemden

Gerard van Ewijk (70), Vincent van Goghlaan

Gerry van Helden 85 jaar Hoofdstraat

Mien van de Langeberg- Cooijmans (81), echtgen. van dhr. van de Langeberg, Magrietplein

Dorine Swinkels – Smits (61), echtgen. van Albert Swinkels, Griensven
Mien Kuijpers – Kerkhof (88), wed. van dhr. Kuijpers, De Beemden

Tijn van den Bergh (81), Pastoor van Erpstraat

Pieta Mettler – van Uden, Voortstraat

Jeff Wessels (85), echtgen. van Theresia Croonen, Pettelaarseweg

Johanna Vorstenbosch (54)
Harrie van Doorn (87) St-Barbara

An Spierings (88), wed. van Adrianus van der Donk, De Beemden

Marie van Lith (87), wed. van Jo Verbruggen, Kloosterhof

Carin Bruekers (77), wed. van Martin Aerts, Beukenstraat, Deurne

Ties Heesakkers (93), wedn. van An van Doorn, Dintersedijk

Annie Eijkemans (85), wed. Martien van Alebeek, De Beemden

Harry van Alebeek (83)  Retraitehuis Uden

Anneke Verhagen (85), echtgenote van Tien van Dijk (Het Schild)

Zus van der Bruggen-van de Westelaken (91), Mgr. Godschalkstraat

Petra Sanders-Vorstenbosch (85), Servaasstraat

Joke van Overbeek- van Boxmeer (80), Heiweg.
Jo Mettler, (80) Steenen Kamer.

Lenie Russens-van Uden (76), Jan van Galenstraat

Bert Kapteijns (84), Pilotenstraat

Piet van Oorschot: Mariaoord

Christ Schouten (90), Ruimel

Toos van Riel- van Tartwijk (88)
Verzorgingshuis De Beemden.

Riek Vorstenbosch (89)
Goudenregenstraat .

Martien Venrooij, Beatrixplein
Ria den Otter-van Grinsven, Irenestraat

Mimi van Lier-van den Akker (81), Markt

Tiny van der Heijden-Rijkers(87), Mgr. Bekkersstraat
Marinus Goijaerts (77), echtgen, van Nel van Hoof, Eerdsebaan

Tiny Rijkers (87) wed. van de heer van der Heijden
Mgr. Bekkersstraat

Theo van der Linde (86), De Beemden

Dien Spierings (87), wed. van Peter van de Loo, Zandstraat

Riek Hairwassers, echtgenote van Bert Schuurmans. Grinsel

Sjan Schouten (82) Spurkstraat

Mies Schuurmans (80) Zandstraat

Sjef van Houtum (92) Huize St-Barbara
Jo van Alebeek (80), Betelgeuze
Trees van der Linden (91) wed. van C. Verzijl, Deken Baekersho

Quan Van Pham (64)
Rossinistraat 65.

Theo Jansen (95) wedn. van P.A.M. van Rooij
Mgr. Bekkershuis

Claartje Kolmeijer (69), echtgen. van Henricus Wolf, Am Erlkönig
Antoon Pijnappels (67), echtgen. van Netty Timmermans, Grote Molenstraat
Martien van Alebeek (84), echtgen. van Annie Eijkemans, de Beemden
Sisca van der Zanden (74), echtgen. van Harrie Schakenraad, Flaas
Henny Gudde (93), wed. van Joop Cools, Manis Krijgsmanhof
Greet Pijnappels (86), wed. van Toon van Boxtel, Keefheuvel

Truus Vorstenbosch (91), wed. Rien van Oploo, Heesakkerstraat

Chris van Alebeek (68), echtgen. van Lidwien Voets, Hooidonk

Joke van Gestel (89) echtgen. van T.S. van Zutphen
Steeg .
Annie den Ouden (88) wed. van Th.W. Olijslagers
Schootsestraat

Jan Werts(82), echtgenote van Peggy Werts-van Wijk, Pilotenstraat

Jan van Zandbeek. Veldstraat

Ad Cooijmans, echtgenoot van Riny van de Laar  Veldstraat

Karel van de Greef (84), wedn, van Tonnie van Dinther, Groeneweg

Mien van de Westelaken (99), wed. van Jos Smits, Litserstraat

Gerdi van der Zande (85), wed. van Piet Groeneveld, De Beemden

Annie van der Donk (84), wed. van Piet Rovers, Groeneweg

Carel Bouwman (92) echtgen. van M.F.G. Stohr
Deken Baekershof 107

Riky Voets-van Lier (83) Markt

Mien van den Brand-Langenhuijsen (86) Mgr Bekkersstraat

Gedoopt 2019

Chloé van der Beek

Djenna van Aarle.

Jibbe van Breugel

Dean Dekker
Fabian Leszczynski

Maks Vissers

Wies van der Heijden

Julian Mulders

Roos Brok

Luana Inês Ferreira Pascoal
Luis Carlos da Condieqão Novo

Mike Klijn.

Daan Huijsmans

Scott van Nielen
Denzel Broers

Finn en Richard Kanis

Nina van der Els
Tobias Antonissen

– Xavi Maas
– Rooz Broeren.

Fay en Tess Eijmberts

Olaf van Liempd
Monique van Geel

Boaz Spierings

Liz van Nielen

Loek van den Bosch

Sophie van Osch
Jermain Bah en Bailo Bah

Lauren Goossens

Guus Palte
Finn Broeren

Levi van Kampen

Damiano Langenhuizen

Niene Ambrosius

Pim Verwegen
Thomas van Duinhoven

Nina Rijkers

Siem van der Steen
Liz van de Mosselaer

Fien Wouters

Kim Bekkers

Bliss Steenbakkers

Guus Vlaminckx

Jacky van den Heuvel

Ninthe Jansen

Louise de Bie

Jasmine van Ravenstein
Niels van de Ven

Mason van Pinxten

Kay Wolven

Dean Snoeck

Nicolas van den Bosch

Kae Wordragen

Jorai van de Middegaal

Fenne van der Leest

Kaat Bernard
Jalou Vissers

Kevin van Collenburg

Sven Stypa

Yannick van Mil

Ana Maria van der Sman
Fenna de Bont, Katy de Bont.

Jidde van der Rijdt

Liam Jacobus meergenaamd v.d. Zande

Nola van Houtum

Dylana Leidecker

Alexander von Tiemroth

Esmee von Tiemroth