Bisschoppelijke maatregelen i.v.m. virus

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.

Hele bericht:

WOORD TER BEMOEDIGING

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7). Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God. Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden

Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken.

Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan .

Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

+ Dr. Gerard de Korte Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Acties in onze parochiekerken in de Vastentijd

Acties in onze parochiekerken in de Vastentijd:

Ouderenproject in Valipalayam in India:

De bronafbeelding bekijken

Schijndel zal een project voor ouderen in het dorp Valipalayam in het zuiden van India in de provincie Tamil Nadu steunen.  Pastoor Joe komt daar vandaan.

Het dorp Valipalayam is met zijn ongeveer 1000 inwoners erg arm. De gezondheidszorg, het onderwijs en het sociaal welzijn zijn er ver onder de maat. Vooral ook de zorg voor de ouderen. Veel zieke en verlaten ouderen zijn onvoldoende in staat goed voor zichzelf te zorgen. Met beperkte middelen kan echter veel gedaan worden. Pastoor Joe zal er persoonlijk voor zorgen dat uw geld goed terecht komt.

Sportveld voor middelbare school in Kerala, India:

Den Dungen en Sint Michielsgestel zullen zich ook inzetten voor een project in India, maar nu in de provincie Kerala. Het is een project voor Childrens Perfect Hope (CPH). Deze stichting heeft zich als doel gesteld het opleiden en verzorgen van kinderen in ontwikkelingslanden. Lissa Beekmans, parochiaan in Sint-Michielsgestel, heeft daar persoonlijk ervaring mee.

Afgelopen zomer is Lissa voor het eerst teruggegaan naar haar geboorteland India. Tijdens deze reis is ze naar deze school in haar geboortestreek geweest. De kinderen kunnen nooit buiten spelen vanwege het slechte speelveld en zeker niet tijdens de regentijd. Al deze achthonderd kinderen zitten de hele dag binnen. 

In 2019 is met behulp van CPH, een aanvang gemaakt met het egaliseren van een groot terrein bij de school.  Nu is er geld nodig om van dat terrein een volwaardig sportveld te kunnen maken met een badminton-, volleybal- en voetbalveld.

Studiekosten voor de opleiding tot docenten bij de Blauwe Zusters:

In Gemonde zal de opbrengst van de actie dit jaar gaan naar een project van “de Blauwe Zusters” waar Zuster Foederis, maar in Gemonde meer bekend als Susan Bolwerk, al 12 jaar religieuze is. Sinds 1,5 jaar woont zij in een klooster in Celleno, een klein Italiaans dorpje ten Noorden van Rome.

Risultato immagini per ssvm studentato

Ieder jaar treden er meer dan 100 meisjes in bij de noviciaten van de “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matarà” zoals de Blauwe Zusters officieel heten. De congregatie is in 31 jaar gegroeid tot 1400 leden waaronder 14 Nederlandse roepingen. Wereldwijd zijn ze aanwezig in meer dan 40 landen en hebben ze zo’n 200 kloosters. God stuurt hen dus veel roepingen en in plaats van kerkdeuren te sluiten, mogen zij Godzijdank veel deuren openen.

Van de 1400 zusters die de congregatie telt, zijn er zo’n 500 zusters in zogenaamde vormingshuizen. Zij krijgen les in filosofie, theologie, Bijbelstudie, liturgie, pastoraat en Latijn. De docenten worden verworven onder de eigen paters en zusters, maar die hebben daar wel een opleiding voor nodig. De studiekosten zijn een grote last voor de gemeenschap, die geheel van giften afhankelijk is.

Zr Foederis wil u dan ook vragen om te investeren in de toekomst van de Kerk in Nederland en in de rest van de wereld, door een bijdrage te schenken aan de studiekosten van deze jonge  zusters. Zij zullen de docenten zijn van vele generaties missionarissen in Nederland en over de hele wereld. Zr Foederis zegt in haar e-mail: “De Kerk is van Christus, laten we de hoop dus niet verliezen en God om arbeiders bidden voor zijn oogst en deze arbeiders ondersteunen met hetgeen u kunt missen.” Daar sluiten wij ons van harte bij aan.

De collectebussen voor deze projecten staan de hele Veertigdagentijd in onze kerken.

Uw gift is meer dan welkom.

Marina Hobbelen – pastoraal werkster

Vastenactie 2020, Gemonde

Beste medeparochianen,

Ik ben zuster Maria Foederis Arca, en ik ben afkomstig uit Gemonde. Ik ben al 12 jaar lid van de “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matarà”, in Nederland bekend als “De blauwe zusters”. Sinds 1,5 jaar woon ik in een klooster in Celleno, een klein Italiaans dorpje ten Noorden van Rome.

Het landelijke thema van de vastenactie 2020 is “werken aan je toekomst”. Als we het in Nederland hebben over de toekomst van de Kerk worden we vaak moedeloos. De cijfers van het laatste SCP-rapport “Christen in Nederland” zijn weinig hoopgevend. Vooral onder de katholieken is er sprake van een grote ontkerkelijking. De kerkgang neemt af, er zijn minder dopen, minder huwelijken, minder priesters[1], kortom… de toekomst van de kerk ziet er weinig rooskleurig uit.

Risultato immagini per servidoras del señor

Hier tegenover wil ik een ander beeld stellen. Sinds 2004 heeft onze congregatie maar liefst 5 kloosters geopend in Nederland. Ieder jaar treden er meer dan 100 meisjes in bij onze noviciaten over de hele wereld, zodat onze congregatie in 31 jaar is gegroeid tot 1400 leden, waaronder 14 Nederlandse roepingen. Wereldwijd zijn we aanwezig is meer dan 40 landen en hebben we zo’n 200 kloosters. Ook dit jaar hebben we weer 8 nieuwe kloosters geopend. God stuurt ons dus veel roepingen en plaats van deuren te sluiten, mogen we Godzijdank deuren openen, maar het is niet voldoende, want “de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig”. (Mt 9,37-38; Lc 10,2)

Risultato immagini per ssvm studentato
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
L'immagine può contenere: 20 persone, persone che sorridono

Allereerst wil ik u er dus nogmaals herinneren aan het belang de Heer van de oogst te bidden dat Hij arbeiders stuurt naar zijn oogst. Maar deze arbeiders moeten ook leren om in de wijngaard van de Heer te werken Van de 1400 zusters die onze congregatie telt, zijn er zo’n 500 zusters in de vormingshuizen. Zij krijgen les in filosofie, theologie, Bijbelstudie, liturgie, pastoraal en latijn. Dit is nodig om antwoord de kunnen geven op de vele vragen die die moderne mens zich stelt, om ons geloof te kunnen verdedigen. De docenten worden verworven onder onze eigen paters en zusters, maar die hebben daar wel een opleiding voor nodig. In de communiteit waar ik woon zijn er drie zusters aan het studeren om docenten en zusters te kunnen onderrichten. Zuster Maica Iubirii uit Roemenië studeert theologie en zuster Radist, uit Oekraïne en ikzelf (zuster Foederis, uit Gemonde) studeren filosofie.  Ik ben u van harte dankbaar voor uw steun afgelopen kerst. Voor de zusters uit Roemenië en Oekraïne echter is het moeilijk weldoeners te vinden en de studiekosten zijn een grote last voor onze gemeenschap, die geheel van giften afhankelijk is. Dit lijkt misschien weinig op een missie, maar ikzelf heb middeleeuwse filosofie mogen doceren aan een van de priesters in ons bisdom; Acht van de missionarissen die we hier in Nederland hebben zijn mijn leerlingen geweest en andere zusters aan wie ik les heb mogen geven zijn nu missionaris in Italië (Parochie), Albanië (Weeshuis), Oekraïne (parochies, weeshuizen), Rusland, IJsland, Litouwen (Parochies), Argentinië (huis voor gehandicapten), Tanzanië (parochie, ziekenhuis, school) enz. Ik wil u dan ook vragen om te investeren in de toekomst van de Kerk in Nederland en in de rest van de wereld, door een bijdrage te schenken aan de studiekosten – inschrijfkosten, reiskosten en fotokopieën en boeken  – van deze twee zusters. Zij zullen de docenten zijn van vele generaties missionarissen in Nederland en over de hele wereld. De Kerk is van Christus, laten we de hoop dus niet verliezen en de God om arbeiders bidden voor zijn oogst en deze arbeiders ondersteunen met hetgeen u kunt missen.

Wij bidden voor u en voor uw dierbaren,

Zuster Maria Foederis Arca

En de andere zusters uit Celleno

Bankgegevens:

ABN-Amro Bank

60.19.55.242

Dienaressen van de Heer /inzake Missie

Dorpsstraat 149, Brunssum

IBAN:  NL95ABNA0601955242

SWIFT:   ABNANL2A

T.A.V. : Vastenactie zuster Foederis


Veranderingen binnen het bestuur.

Om persoonlijke reden heeft Henk van Emmerink zijn portefeuille van penningmeester terug gegeven.

 Ad Kools heeft na een aantal jaren de functies van vicevoorzitter (met bijbehorende post personeelszaken) én secretaris in het parochiebestuur te hebben vervuld, aangegeven dat hij zich de komende tijd graag helemaal wil inzetten als secretaris.

Inmiddels is er een nieuwe penningmeester aangesteld : Dhr. Jan Zegers 

 Na overleg in het bestuur is besloten dat Corrine Goodijk vanaf heden het vicevoorzitterschap en personeelszaken op zich gaat nemen.

Het bestuur heeft alle begrip voor de besluiten van beide heren en is Henk en Ad dankbaar voor ál hun inzet tot nu

 toe.

Vieringen met Carnaval en aswoensdag

Vieringen met Carnaval:

Het is een goede traditie om het Carnavalsfeest te beginnen met een bezinnend moment. In onze parochie is er in alle dorpen in het Carnavalsweekend de mogelijkheid om aan te sluiten bij een Eucharistieviering of een meditatieve viering. U bent van harte welkom op de volgende locaties, dagen en tijden:

Zaterdag 22 februari:

In Krabberdonk: om 18:30 uur – voorganger Kapelaan Pieter Zimmerman m.m.v. Crescendo

In Bokkendonk: om 19:00 uur – voorganger Diaken Mari van der Heijden m.m.v. Het Groot

      Bokkendonks Orkest

Zondag 23 februari:

In Schorsbos: om 10:00 uur – voorganger Jacques Leo  m.m.v.  De Hofkapel

In Mullukzuipertjesland : om 9:30 uur – voorganger Chris van Beurden m.m.v.

Smartlappenkoor Gimmese Smart

En op Aswoensdag:

Na drie (of misschien wel meer…) dagen feestvieren is het ook een goed gebruik om het Carnavalsfeest af te sluiten en de tijd van de vasten te beginnen met de viering van Aswoensdag. In deze viering wordt met as een kruisje op het voorhoofd gemaakt ten teken van berouw voor alles wat in het leven niet zo goed gegaan is. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het vorig jaar. As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. Maar as is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht.

Pastoor Piet Goedhart (voormalig pastoor van Gemonde) had er een bijzonder gezegde voor dat nog altijd passend is:  Al hedde nog zônne harde kop, er past altijd een askruisje op.

Dus… van harte welkom in een van de onderstaande vieringen:

Woensdag 26 februari:

In Den Dungen: om 18:30 uur

In Schijndel:  om 19:00 uur

In Gemonde: om 19.00 uur

In Sint-Michielsgestel: om 20:00 uur

Carnaval, je snapt het of ook niet!!

Carnaval: je snapt het of ook niet!!

Carnaval bij uitstek het feest waarop mensen ongedwongen met elkaar de ontmoeting kunnen aangaan. Gewoon zonder al te veel fratsen samen zingen, muziek maken, kletsen, dansen, een carnavalswagen bouwen, van café naar café gaan, ruimhartig gerstenat consumeren, een beetje slapen maar vooral veel “wakker” zijn. 4 dagen de boel de boel laten en het dagelijkse leven op de korrel nemen. Carnaval is een feest van samen zijn en samen optrekken. Gelijk zo een optocht loopt. Bont uitgedost allerlei thema’s uitbeelden, doorspekt met een dosis gezonde humor en spot. Ook samen muzikaal op weg gaan met een gezonde dosis zelfspot. Het Carnaval als een feest van ontmoeting, muziek, humor en ontspannen. Zaak is wel dat je na het Carnaval moet kunnen zeggen: “ Het is skôn gewist en nou kan ik er wir ’n tijdje tegen ”.

Vasten

Na Carnaval begint de periode van 40 dagen(die we Vasten noemen) waarin we ons voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. Het feest van de verrijzenis van Jezus Christus. Hij die ons vraagt bewust te leven in verantwoordelijke zorg voor elkaar. Carnaval en geloof onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons geloof neemt ons mee doorheen de seizoenen van hart en jaar. Carnaval is daar onderdeel van. Carnaval zou meer belangstelling mogen verdienen. Een goede manier om de balans te herstellen in het maatschappelijke en menselijke verkeer. Een natuurlijk gegeven in het jaar. Het brengt licht in harten van mensen. Carnaval, vermits gevierd, zonder kwetsend te zijn, is een prachtig feest. Het is meer dan waard om gevierd te worden. Spontaan, hartelijk en samen. Een feest van Gods volk onderweg in de pelgrimstocht van het leven. En Jezus Christus die met een glimlach naar zijn mal grondpersoneel kijkt. Je snapt het natuurlijk al!!!!

Mari van der Heijden
Diaken te Schijndel.

Vertrouwenspersoon

Mensen die pastoraal werk verrichten, kunnen vele andere mensen inspireren en motieveren. Helaas worden hierbij soms ook grenzen overschreden. Parochie Heilige Michael hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen.

Wie het gevoel heeft dat beroepskrachten of vrijwilligers in de rooms-katholieke kerken van onze parochie grenzen overschreden hebben en die sociale veiligheid in gevaar hebben gebracht, kunnen hierover in gesprek gaan met de vertrouwenspersonen binnen onze parochie.

De Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag in onze parochie zijn:

• Mevrouw Marlies Beij

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-30090527, of stuur een email h.beijevers@upcmail.nl

• De heer Kees Jongeneelen

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 073 5495671 of stuur een email keesjongeneelenosfs@hetnet.nl

Carnavalsviering Gemonde

Géén eucharistieviering op zaterdag 22 februari

Op zaterdag 22 februari zal er géén eucharistieviering zijn.

Op zondag 23 februari is om 9.30 uur de Carnavalsmis

Afscheid Marlies Beij

Zondag 16 februari 2020 10.00u: Afscheidsviering pastoraal werkster Marlies Beij.

Gedoopt 2020

Sofia van Beurden

Daan Verdonk

Jari Welte

Lars Jong

Mason Heesakkers

Jayden Hanegraaf

Macen Reimink

Jailey van der Heijden

Anna Roosen

Sophie van Hoek

Maud Weidema

Boet Santegoeds

Nina de Bie

Caj van den Broek

Reeve Keijner

Valerie Vermeulen

Jurre Sterks

Fay Spierings

Jayden Hanegraaf

Abel Merijn HougeeReeve Keijner

Vice van Uden

Krijn van Boxtel

Loïs van Abeelen.

Ellianne van Ham

Maximilian van de Bosch