Fantastische familiedag

Afgelopen zondag sloten we het werkjaar af voor de gezinnen van de dopelingen, communicanten en vormelingen van het afgelopen jaar (en vanwege corona ook voor de kinderen van 2020 en 2021) met een geweldig feest in de tuin van het parochiecentrum in Schijndel.
Na een sfeervolle Eucharistieviering in de Servatiuskerk was er een ontspannen ontmoeting met koffie, thee, ranja en lekkere plaatcake. Van de springkussens werd volop gebruik gemaakt en er waren ook een paar momenten van bezinning waar ouders en kinderen samen herinneringen konden opschrijven of praten over waar je dankbaar voor was. Na een fantastisch verzorgde lunch ging iedereen tevreden naar huis.

Heel veel dank voor al die mensen die zo geweldig hebben meegeholpen om deze dag mogelijk te maken!

Namens de werkgroep familiedag 2022,
Marina Hobbelen
pastoraal werkster