Filmavonden Michaelparochie

Komend seizoen zijn er weer een viertal filmavonden in het parochiezaaltje van de H. Michaelkerk in St. Michielsgestel

19 september

17 oktober

20 november

19 december.

Nadere bijzonderheden volgen nog.