Gespreksavonden: Op weg naar een synodale kerk! Gaat u ook mee?

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk.

Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

Onze parochie wil nu de volgende stap maken in dit proces door u uit te nodigen voor een avond waarin we met elkaar in gesprek gaan, en luisteren naar elkaar wat er in onze parochie leeft, hoe wij tegen Kerk en geloof aankijken en welke rol we daar voor onszelf in weggelegd zien.

Vanuit de input van onze parochie en alle andere parochies in ons bisdom zal Bisschop de Korte het uiteindelijke bisdomrapport vormgeven en meenemen naar Rome.

Doet u mee?

op maandag 14 maart in Schijndel

op dinsdag 22 maart in Sint Michielsgestel

op donderdag 31 maart in Den Dungen

op maandag 4 april in Gemonde

De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen ongeveer om 21.00 uur. Het thema en de inhoud van de avond is iedere keer hetzelfde. U kunt aansluiten bij de avond die u uitkomt.

Opgeven is noodzakelijk. Het aantal deelnemers zal de locatie bepalen.

U kunt zich per mail of telefonisch opgeven bij het secretariaat van onze parochie.

Email: info@michaelparochie.nl of Tel: (073)-549 22 15