Nieuwe deken voor het dekenaat

Graag wil ik Deken Joe van harte gelukwensen met deze benoeming. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich als deken zal inzetten voor de parochies en de pastores van het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode. Uiteraard zal hij het dekenschap invullen op een wijze die hem past. Ik wens hem daarbij veel zegen en vreugde!!

Op 20 december heeft de bisschop pastoor Joe Michael van de H. Michaelparochie te Schijndel benoemd tot mijn opvolger als deken van ons dekenaat. Deze benoeming gaat in op 1 februari aanstaande.

Deken Vincent Blom