Nieuws

Corona-update

RK Parochie Heilige Michaël Locatie: H. Servatius Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. In onze kerken is het niet meer nodig om vooraf te reserveren. Wel wordt van u gevraagd om bij binnenkomst uw naam (en evt telefoonnummer) te noteren, zodat wij […]

Corona-update

Vanaf 1 juni a.s. mogen we weer samen vieren in onze kerken. Hoe graag we ook weer met iedereen samen willen komen, het zal tot 1 juli beperkt moeten blijven tot 30 mensen per viering. Na 1 juli zouden er maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn. Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de […]

Het feest van de Zoete Moeder en zomer 2020. 12de woord ter bemoediging: Mgr. G. de Korte

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink […]

Over mensenvissers en verbinden: 11de bemoedigend woord van onze bisschop.

Home > OVER MENSENVISSERS EN VERBINDEN – Hoogfeest H. Petrus en H. Paulus OVER MENSENVISSERS EN VERBINDEN – Hoogfeest H. Petrus en H. Paulus Maandag 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Het feest verbindt ons automatisch met de Eeuwige Stad en het centrum van de wereldkerk. Het hoogfeest van Petrus […]

Brood van het leven. Sacramentsdag. 10de bemoedigende woord van de bisschop. Mgr. G. de Korte

BROOD VAN HET LEVEN – Sacramentsdag 2020 Recent hebben wij het Pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis, is de […]