Nieuws

Allerzielenviering in Den Dungen en Sint-Michielsgestel

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Van oudsher wordt op 2 november, de dag na het hoogfeest van Allerheiligen, de gedachtenis van Allerzielen gevierd. Allerzielen is een dag van gebed voor alle overledenen.  Op Allerzielen staan wij bijzonder stil bij Uw dierbare die in het afgelopen jaar van ons is heengegaan. Wij bidden dat […]

De kerk en de tweede golf: Woord ter bemoediging. Mgr. Gerar4d de Korte

DE KERK EN DE TWEEDE GOLF Beste broeders en zusters, Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar […]

Corona update 13 oktober

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren […]

Geen afscheid zonder hoop, Mgr. Gerard de Korte

GEEN AFSCHEID ZONDER HOOP De laatste weken is de dood in mijn leven zeer dichtbij gekomen. Allereerst door het vrij plotselinge sterven van kardinaal Simonis. Hij was voor mij een zeer dierbaar mens. Niet alleen doordat ik uit zijn handen de wijdingen tot diaken, priester en bisschop heb ontvangen. Maar ook door de jarenlange samenwerking, […]

Corona-update

Vanaf 1 juni a.s. mogen we weer samen vieren in onze kerken. Hoe graag we ook weer met iedereen samen willen komen, het zal tot 1 juli beperkt moeten blijven tot 30 mensen per viering. Na 1 juli zouden er maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn. Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de […]

Evenementen