Overlijden emeritus Pastoor Joop van Corven

Op 30 oktober is op 89 jarige leeftijd emeritus pastoor Joop van Corven overleden.

Pastoor van Corven is bijna zijn hele priesterleven betrokken geweest bij de dorpen van de H. Michaëlparochie. Na zijn wijding tot priester op 23 mei 1959 is hij in 1961 kapelaan geworden op de Boschweg in Schijndel. Vanaf 1965 is hij als pastor, met wat jaren onderbreking, tot in 1992 werkzaam geweest bij het Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel. In 1992 werd hij benoemd in de toenmalige Michaëlparochie in Sint Michielsgestel waar hij tot zijn emeritaat in 2008 als pastoor verbonden bleef.  Na zijn emeritaat is hij nog jarenlang voorgegaan in de verzorgingshuizen de Litserborg in Den Dungen en de Beemden in Sint Michielsgestel, waar hij de laatste jaren van zijn leven ook woonde.

De uitvaartplechtigheid voor emeritus pastoor Joop van Corven zal a.s zaterdag 4 november om 10.30 uur in de H. Michaëlkerk plaatsvinden.

Moge hij rusten in vrede bij de Heer.