Pastoor Wim van Sleeuwen overleden

    

                  

Wilhelmus (Wim) van Sleeuwen (1937-2022 )

Op 8 augustus 2022 is Pastoor Wim van Sleeuwen overleden. Pastoor van Sleeuwen heeft van 1966 tot 2002 in Schijndel gewerkt.

‘Zijn leven stond in het teken van het helpen van andere mensen. Hij was dankbaar voor het leven dat hij heeft mogen leiden. Hij heeft genoten van de gezellligheid van familie en vrienden, de mooie reizen en de natuur. Tot het laatst had hij een groot gevoel voor humor’ zo staat op het overlijdensbericht te lezen.

Overeenkomstig de wens van Wim heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Levensloop:

Pastoor Wim van Sleeuwen werd op 25 februari 1937 te Boekel geboren. Daar groeide hij op tussen zijn drie zussen en acht broers op het boerenbedrijf van zijn ouders. In Boekel doorliep hij de lagere school en ging daarna naar de Kruisheren in Uden. Dat was een zogenaamd open college en ter voorbereiding van zijn verdere studie deed hij het laatste jaar van zijn middelbare school op Beekvliet te Sint-Michielsgestel. Die school was toen net erkend zodat hij geen apart staatsexamen meer hoefde te doen en verder kon op het Groot Seminarie in Haaren. Na 6 jaar volgde zijn priesterwijding in de St. Jan te ‘s-Hertogenbosch, in 1961 op de eerste zaterdag na Pinksteren. Tegelijk met onder andere de pastoor van Wijbosch, H. Verhoeven en W. van den Oever uit Schijndel. Hij was toen 24 jaar.
Voordat Wim van Sleeuwen naar Schijndel kwam was hij als kapelaan werkzaam in Tilburg, in de wijk Groeseind. In 1966 arriveerde Van Sleeuwen in Schijndel. Deken van Dijk  was er toen nog, de kapelaans waren Van Hoek, van Leeuwen en Janssens.
Kapelaan van Sleeuwen kwam in Schijndel aan op een moment dat de ontwikkelingen binnen de kerk al in volle gang waren, niet in het minst in gang gezet door de Bossche bisschop Bekkers. Het liturgisch bewustzijn van de parochianen groeide en de democratisering binnen de kerkelijke verhouding nam vaste vormen aan. De kapelaan heeft er zijn steentje aan bijgedragen en hij was blij te merken dat de slaafse, onderdanige mentaliteit, die hij in Schijndel aantrof, geleidelijk verdween en er ruimte kwam voor directe contacten die echt de moeite waard waren.
Op de eerste plaats was Van Sleeuwen actief in de liturgische aangelegenheden van de parochie, de dagelijkse H. Mis en de gewone pastorale werkzaamheden: trouwen, dopen, godsdienstonderwijs. Van Sleeuwen hield ervan om intensieve contacten tot stand te brengen, ideeën aan te dragen en lijnen uit te zetten, waarvan anderen de vruchten konden plukken. Geen wonder dat hij graag gezien was bij de Instuif, scouting, het bejaardenwerk en de Zonnebloem.
Na ruim 22 jaar als kapelaan aan de Servatiusparochie te zijn verbonden, werd hij met ingang van 1 oktober 1988 benoemd tot pastoor van de parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Met het aanvaarden van deze benoeming kreeg Van Sleeuwen de zielzorg over de grootste van de vier Schijndelse parochies.
Na 36 jaar in Schijndel te hebben gewerkt ging Van Sleeuwen op 1 maart 2002, 65 jaar oud, met emeritaat. In de jaren daarna mocht de parochie hem nog vele malen inroepen om diensten te doen in de vier kerken van Schijndel. Hij deed dat met liefde en we deden nooit een vergeefs beroep op hem.

Moge hij ruste in vrede bij de Heer.