Vastenactie 2022: bescherming van landrechten

Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier beschermen inheemse gemeenschappen tachtig procent van de biodiversiteit op aarde. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

Behoud van voedselzekerheid

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen. Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of doe het contant in de collectebussen die tijdens de vastentijd achter in de kerk staan.

Namens bestuur en pastoraal team, heel veel dank.