Veranderingen in onze parochie

Nu pastor Puspha Raj naar India gaat, om aan zijn nieuwe opdracht te beginnen, hebben we één priester minder. Ondanks dat emeritus pastor, Chris van Beurden, nog veel doet, zullen we dingen moet wijzigen.

We hebben er, als pastoraal team voor gekozen, om de bestaande diensten in het weekeinde (per locatie), te behouden, wel worden een paar aanvangstijden aangepast. Zoveel als mogelijk, zal er in de weekenden Eucharistie gevierd worden. Waar dat niet mogelijks is, zal er een dienst van Woord, Gebed en H. Communie gehouden worden. Voor deze diensten van Woord, Gebed en H. Communie, zijn enige toegeruste vrijwilligers gevraagd. Daarnaast zullen andere leden van het pastorale team er hun medewerking aan verlenen. Dat alles naar gelegenheid van hun beschikbaarheid.

Concreet betekent dit voor onze parochie:

Voor het weekend: Dit nieuwe rooster gaat in per 4 en 5 september.

Zaterdag: 17.00 uur   H. Mis                                                 Gemonde

Zaterdag: 18.30 uur    H. Mis                                                 Den Dungen

Zaterdag: 18.30 uur    Woord, Gebed en H. Communie      Schijndel

Zondag: 9.30 uur        H. Mis                                                 Schijndel

Zondag: 9.30 uur        Woord, Gebed en H. Communie      Den Dungen

Zondag: 11.00 uur      H. Mis                                                 Sint Michielsgestel

Door de week: Dit nieuwe rooster gaat in per 23 augustus.

Maandag: 9.00 uur     H. Mis                                                 Schijndel

Dinsdag:   9.00 uur     H. Mis                                                 Sint Michielsgestel

Vrijdag:  19.00 uur      H. Mis                                                 Den Dungen

Alléén op de 2e donderdag van de maand: 19.00 uur H. Mis Sint Michielsgestel

Wij vragen hiervoor uw aller begrip en medewerking. Het is ons doel, om de Michaëlparochie, bestendig te maken voor de toekomst. Weliswaar met een priester minder. Daarom juist, zal het in toenemende mate meewerken van parochianen, een noodzaak blijken. Nieuwe wegen en kansen, mogen ons deel zijn. Niet alles meer zal kunnen!! Toch, wanneer we het vele werk praktisch goed organiseren, zal er veel mogelijk blijven!! Samen blijven we de kerk van Jezus Christus. Waar soms één deur dichtgaat, gaat een andere open. Dat is een vertrouwen, dat we als christenen mogen hebben. God laat nooit varen het werk van Zijn handen! Als we er samen eendrachtig de schouders onderzetten, komt het goed. We houden goede moed.

Uw pastoor Joe Michael.