Vertrouwenspersoon

Mensen die pastoraal werk verrichten, kunnen vele andere mensen inspireren en motieveren. Helaas worden hierbij soms ook grenzen overschreden. Parochie Heilige Michael hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen.

Wie het gevoel heeft dat beroepskrachten of vrijwilligers in de rooms-katholieke kerken van onze parochie grenzen overschreden hebben en die sociale veiligheid in gevaar hebben gebracht, kunnen hierover in gesprek gaan met de vertrouwenspersonen binnen onze parochie.

De Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag in onze parochie zijn:

• Mevrouw Marlies Beij

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-30090527, of stuur een email h.beijevers@upcmail.nl

• De heer Kees Jongeneelen

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 073 5495671 of stuur een email keesjongeneelenosfs@hetnet.nl