Vieringen met Carnaval en aswoensdag

Vieringen met Carnaval:

Het is een goede traditie om het Carnavalsfeest te beginnen met een bezinnend moment. In onze parochie is er in alle dorpen in het Carnavalsweekend de mogelijkheid om aan te sluiten bij een Eucharistieviering of een meditatieve viering. U bent van harte welkom op de volgende locaties, dagen en tijden:

Zaterdag 22 februari:

In Krabberdonk: om 18:30 uur – voorganger Kapelaan Pieter Zimmerman m.m.v. Crescendo

In Bokkendonk: om 19:00 uur – voorganger Diaken Mari van der Heijden m.m.v. Het Groot

      Bokkendonks Orkest

Zondag 23 februari:

In Schorsbos: om 10:00 uur – voorganger Jacques Leo  m.m.v.  De Hofkapel

In Mullukzuipertjesland : om 9:30 uur – voorganger Chris van Beurden m.m.v.

Smartlappenkoor Gimmese Smart

En op Aswoensdag:

Na drie (of misschien wel meer…) dagen feestvieren is het ook een goed gebruik om het Carnavalsfeest af te sluiten en de tijd van de vasten te beginnen met de viering van Aswoensdag. In deze viering wordt met as een kruisje op het voorhoofd gemaakt ten teken van berouw voor alles wat in het leven niet zo goed gegaan is. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het vorig jaar. As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. Maar as is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht.

Pastoor Piet Goedhart (voormalig pastoor van Gemonde) had er een bijzonder gezegde voor dat nog altijd passend is:  Al hedde nog zônne harde kop, er past altijd een askruisje op.

Dus… van harte welkom in een van de onderstaande vieringen:

Woensdag 26 februari:

In Den Dungen: om 18:30 uur

In Schijndel:  om 19:00 uur

In Gemonde: om 19.00 uur

In Sint-Michielsgestel: om 20:00 uur