Waarom dopen we kinderen

Waarom dopen we kinderen?

Paus Franciscus heeft enkele dagen geleden uitgelegd waarom de kinderdoop goed is en passend voor gelovige ouders. Het kind, zo legt de paus uit, weet weliswaar niet van de betekenis van de doop, maar voor wie gelooft is duidelijk dat de Heilige Geest werkt in de dopeling. Niet dopen betekent dus vooral niet geloven, aldus de paus.

Het raakt een belangrijk element van de doop dat we altijd met ouders van de dopeling bespreken voor de doop. Waarom wil je je kind laten dopen? Voor de meeste ouders is het antwoord zoiets als “om ons kind iets van het geloof mee te geven”. Dat is ook precies wat je doet als je je kind laat dopen, je geeft het belangrijke zaken van ons geloof mee. De Heilige Geest, het eeuwige leven, een bestaan in Christus.

Maar ben je dan klaar? Niet echt.

Wil je dat je kind ook iets weet van dat geloof, er iets van begrijpt, er zelf ook weer geloof aan hecht? Dan zal je daar in de opvoeding heel duidelijk aandacht aan moeten geven. We leven niet meer in een christelijk land, dus als je als ouders er niets aan doet, mag je niet verwachten dat je kind werkelijk katholiek opgroeit.

En dan komt al snel de vraag hoe je dat dan doet. Als je je ongemakkelijk voelt bij bijvoorbeeld bidden voor het eten, je gaat nauwelijks naar de kerk, en al met al weet je ook niet zoveel van het katholieke geloof, dan wordt het lastig iets door te geven. Wat je zelf niet onder woorden kan brengen en wat weinig zichtbare rol speelt in je leven wordt door je kind niet opgepikt.

We nodigen ouders altijd uit daar zelf over na te denken. De tijd dat de kerk dacht alles beter te weten is, gelukkig, achter ons. Maar voor wie interesse heeft bieden we wel de ondersteuning die nodig is. Wie meer wil weten over het geloof, hulp nodig heeft bij een gelovige opvoeding of zelf het eigen geloof wil ontwikkelen en verdiepen kan altijd bij de parochie terecht. Informeer eens naar de mogelijkheden, dan zal al snel blijken dat die er zijn.